लेले हितवर्धक मंडळाला सढळ हस्ते मदत करणारे आधारस्थं

                    

( रुपये  25000/-  आणि अधिक)

क्रम

नाव                                                          

पत्ता

रक्क

01

प्रमोद हरी लेले

अंधेरी

25000/-

02

विनायककृष्णाजी लेले

दादर

25000/-

       
          
       

( रुपये  10000/-  आणि अधिक)

क्रम

                                           नाव

                                              पत्ता          

रक्कम

01

सदाशि एन लेले

महात्मासोसायटी,कोथरुड, पुणे

10000/-

  02

डॉ माधव वासुदेव लेले

निळकंठ सोसायटी, मखमली तलाव, ठाणे

12000/-

03

शिरीष राजाराम लेले

पुणे

      10000/-
   04 उमेश प्रभाकर लेले चिंचवड पुणे              10000/- 

05

अभिजीत माधव लेले

ठाणे

20000/-

  06

 दिवाकर गोविंद लेले

फ्रॅकफोर्ट अमेरीका

15000/-

07

मनोहर गोविंद लेले

टेक्सास, अमेरीका

      16000/-

08

मोरेश्वर श्रीधर लेले

कोंढवा, पुणे

10000/-

       
       

( रुपये  5000/-  आणि अधिक)

क्रम

नाव                            

पत्ता

रक्कम

01

मंगला पेठे

पुणे

5000/-

02

श्रीकांत वसंत लेले

कळवा ठाणे

5000/-

03

रामचंद्र दत्तात्रय लेले

पवई, मुंबई

5001/-

04

मोरेश्वर श्रीधर लेले

कोंढवा, पुणे

5000/-

05

रामचंद्र दत्तात्रय लेले

पवई, मुंबई

5000/-

06

मोरेश्वर श्रीधर लेले

कोंढवा, पुणे

5000/-

07

अतुल प्रभाकर लेले

पुणे

5000/-

08

शिरीष राजाराम लेले

पुणे

5000/-

09

राजेश प्रभाकर लेले

पुणे

5000/-

10

लेले चॅरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अरुण वामन  लेले आणि विश्वस्त श्री बाळ ठाणे

नाशिक

5001/-

11

मोरेश्वर श्रीधर लेले

कोंढवा, पुणे

5000/-

12

श्रीधर चिंतामण लेले

कोंढवा, पुणे

5000/-

13

श्रीधर चिंतामण लेले

कोंढवा, पुणे (281)

5000/-

14

गिरीश भास्कर लेले

पुणे (336)

5000/-

15

शिरीष राजाराम लेले

पुणे  (339)

5000/-

       
       
                   
       
       
       

( रुपये 1000/-  आणि अधिक)

क्रम

नाव                                                             

पत्ता

रक्कम

01

विवेक लेले

पुणे

3000/-

02

श्रीपाद नारायण लेले

पुणे

1000/-

03

राजाराम प्रभाकर लेले

पुणे

1000/-

04

भास्कर वामन लेले

पुणे

1000/-

05

श्रीपाद कृष्णाजी लेले

बोरीवली

1001/-

 06

विश्र्वेश सदाशिव लेले

दहिसर, मुंबई

1111/-

07

डॉ माधव वासुदेव लेले

निळकंठ सो, मखमली तलाव, ठाणे

        1264/- 

  08 आनंद दत्तात्रय लेले अंबरनाथ       1000/-
  09 सुभाष भास्कर लेले बडोदा       1000/-

10

किशोर निळकंठ लेले

बडोदा

2000/-

11

जयश्री मधुसुदन  लेले

खारघर

1000/-

12

किशोर निळकंठ लेले

बडोदा

2000/-

13

नारायण लेले

पुणे

1000/-

   14 आनंद दत्तात्रयलेले अंबरनाथ       2000/-

15

यशेष भालचंद्र लेले

पुणे

1000/-

16

रामचंद्र दत्तात्रय लेले

पवई, मुंबई

1001/-

17

अनुया अनिल लेले

कल्याण

3000/-

18

समीर माधव लेले

मुंबई

2001/-

19

श्रीकांत वसंत लेले

कळवा ठाणे

1000/-

20

भास्कर वामन लेले

पुणे

1000/-

21

मिलिंद रघुनाथ लेले

नाशिक

2000/-

22

भास्कर वामन लेले

पुणे

1000/-

   23 आनंद दत्तात्रय लेले अंबरनाथ       1000/-

24

सौ.विणा किशोर लेले

बडोदा

1001/-

25

मिलिंद रामचंद्र  लेले

उज्जैन

1008/-

  26

शोभा जयंत  लेले

अंधेरी

1000/-

27

मधुसूदन त्तात्रय लेले

नवीमुंबई

3000/-

28

समीर माधव लेले

गिरगाव

1001/-

29

सौ.कल्याणी विशाल लेले

अंधेरी

1001/-

30

सौ.कल्याणी विशाल लेले

अंधेरी

1001/-

  31 सुभाष भास्कर लेले बडोदा       1111/-

32

रामचंद्र दत्तात्रय लेले

कोपरखैरणे, मुंबई

1500/-

33

अमेय अनिल लेले

पुणे

1000/-

34

भालचंद्र केशव लेले

बोरीवली

1111/-

35

दिलीप यशवंत लेले

भिवंडी

1001/-

36

राजेश विश्वेश्वर लेले

कल्याण

1001/-

37

मलय मधुकर लेले

राजस्धान

1001/-

38

सौ. नीता गोविंद लेले

पुणे

1001/-

39

भास्कर वामन लेले

पुणे

1001/-

   40 आनंद दत्तात्रयलेले अंबरनाथ      2001/-

41

समीर माधव लेले

गिरगाव

1000/-

42

श्रीकांत वसंत लेले

कळवा ठाणे

1000/-

43

श्रीरंग वसंत लेले    

दहिसर, मुंबई

1001/-

  44

उपेंद्र वामन लेले

पुणे

2500/-

       
       
       
       
       
       
       
       
                                     ( रुपये 100/-  आणि अधिक)

क्रम

 नाव                               

पत्ता

रक्कम

1

दिलीप भास्कर लेले

पुणे

100/-

2

विवेक दत्तात्रय लेले

चेंबूर, मुंबई

200/-

3

आनंद माधव  लेले

मालाड पुर्व, मुंबई

500/-

4

श्रीकांत वसंत   लेले

कळवा ठाणे

500/-

5

विष्णू रामकृष्ण लेले

पुणे

500/-

6

आनंद माधव  लेले

मालाड पुर्व, मुंबई

500/-

7

श्रीकांत वसंत   लेले

कळवा ठाणे (280)

11/-

     8 आनंद दत्तात्रय लेले अंबरनाथ (282)                    101/-

9

आनंद माधव  लेले

मालाड पुर्व, मुंबई

500/-

10

श्रीकृष्ण  माधव  लेले

इंदोर

501/-

11

विष्णू रामकृष्ण लेले

पुणे

500/-

12

मलय मधुकर लेले

राजस्धान

501/-

13

महेश सुधाकर लेले

विठ्ठलवाडी पुणे

500/-