लेले हितवर्धक मंडळाला सढळ हस्ते मदत करणारे आधारस्थं

                    

( रुपये  25000/-  आणि अधिक)

क्रम

नाव

पत्ता

रक्कम

01

प्रमोद हरी लेले

अंधेरी

25000/-

       
          
       

( रुपये  10000/-  आणि अधिक)

क्रम

नाव

पत्ता

रक्कम

01

सदाशिव एन लेले

महात्मा सोसायटी, कोथरुड, पुणे

10000/-

  02

डॉ माधव वासुदेव लेले

निळकंठ सोसायटी, मखमली तलाव, ठाणे

12000/-

          
       

( रुपये  5000/-  आणि अधिक)

क्रम

नाव

पत्ता

रक्कम

01

मंगला पेठे

पुणे

5000/-

02

श्रीकांत वसंत लेले

कळवा ठाणे

5000/-

03

रामचंद्र दत्तात्रय लेले

पवई, मुंबई

5001/-

04

मोरेश्वर श्रीधर लेले

कोंढवा, पुणे

5000/-

05

रामचंद्र दत्तात्रय लेले

पवई, मुंबई

5000/-

04

मोरेश्वर श्रीधर लेले

कोंढवा, पुणे

5000/-

05

रामचंद्र दत्तात्रय लेले

पवई, मुंबई

5000/-

06

मोरेश्वर श्रीधर लेले

कोंढवा, पुणे

5000/-

07

अतुल प्रभाकर लेले

पुणे

5000/-

08

शिरीष राजाराम लेले

पुणे

5000/-

09

राजेश प्रभाकर लेले

पुणे

5000/-

10

लेले चॅरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अरुण वामन  लेले आणि विश्वस्त श्री बाळ ठाणे

नाशिक

5001/-

       
       
                   
       
       
       

( रुपये 1000/-  आणि अधिक)

क्रम

नाव

पत्ता

रक्कम

01

विवेक लेले

पुणे

3000/-

02

श्रीपाद नारायण लेले

पुणे

1000/-

03

राजाराम प्रभाकर लेले

पुणे

1000/-

04

भास्कर वामन लेले

पुणे

1000/-

05

श्रीपाद कृष्णाजी लेले

बोरीवली

1001/-

 06

विश्र्वेश सदाशिव लेले

दहिसर, मुंबई

1111/-

07

डॉ माधव वासुदेव लेले

निळकंठ सो, मखमली तलाव, ठाणे

1264/- 

  08 आनंद दत्तात्रय लेले अंबरनाथ       1000/-
  09 सुभाष भास्कर लेले बडोदा       1000/-

10

किशोर  निळकंठ लेले

बडोदा

2000/-

11

जयश्री मधुसुदन  लेले

खारघर

1000/-

12

किशोर  निळकंठ लेले

बडोदा

2000/-

13

नारायण लेले

पुणे

1000/-

14

दिलीप भास्कर लेले

पुणे

100/-

   15 आनंद दत्तात्रयलेले अंबरनाथ       2000/-

16

यशेष भालचंद्र लेले

पुणे

1000/-

17

रामचंद्र दत्तात्रय लेले

पवई, मुंबई

1001/-

18

अनुया अनिल लेले

कल्याण

3000/-

19

समीर माधव लेले

मुंबई

2001/-

20

श्रीकांत वसंत लेले

कळवा ठाणे

1000/-

21

भास्कर वामन लेले

पुणे

1000/-