Back Family Photos Gharane 32
     वामन महादेव लेले
    सुमती वामन लेले

 

                                               दत्तात्रय विनायाक