कुलसंमेलन  फेब्रुवारी  - 2012

Back

गोवर्धन मंगल कार्यालय, पुणे.

  समारंभाची व्यवस्था     

आपली दैवते.

 कुलस्वामी वेळणेश्वर.

 कुल दैवत वेळणेश्वर

कशप ऋषी.

श्री. यशवंत लेले.

संस्थेचे अध्यक्ष श्री. अनिल सदाशिव लेले.

श्री. सुधीर लेले

स्वागत गीत सादर करतांनाची तयारी.

व्यासपीठावर श्री. सुधीरकाका, श्री. अनिल सदाशीव , श्री. श्रीपाद नारायण, श्री. भास्कर वामन

                                                                                                                                                                  व सौ. हेमाताई.

                                                                                                                                                     

स्वागत गीत सादर करतांना सौ. शर्वरी लेले.

स्वागत गीत सादर करतांना

उपस्थीत लेले परीवारातील सदस्य.

उपस्थीत लेले परीवारातील सदस्य.

संस्थेच्या कार्याचा आढावा सादर करतांना अनिल काका

संस्थेची पुढील माहीती देतांना श्रीपाद काका.

प्रमुख पाहुणे श्री यशवंत काका भाषण करताना.

सौ.हेमा पुरंदरे लेले यांच्या कार्याचा परीचय देतांना सौ. हेमा ताई.

सौ.हेमा पुरंदरे लेले यांचे स्वागत करतांना श्री. श्रीपाद काका. शेजारी हेमाताई.

मुलाखत घेतांना

मुलाखत घेतांना

  सुधीर काका माहिती देतांना

श्री.यशवंत काका माहीती सांगतानां

 श्री

कुलवृत्तांता संर्दभात माहीती देतांना भास्कर वामन

श्री. गोपाळ वा. लेले परीचय देतांना

भोजन समारंभ

भोजन समारंभ

भोजन समारंभ

भोजन समारंभ

आभार प्रदर्शन करतांना भास्कर वामन.