Family Tree
Lele Gharane No. 07
Velaneshwar - Kurundwad - Ajare

14 Generations Record


1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th
Narayan Balkrushnabhat
(Radha)
Krushna                                                        
    Venu                      
    Narayan
(Saraswati)
Ganesh
(Laxmi/Dwarka)
                   
      Yashwant
(Janki)
                   
        Giraja                  
        Narayan                  
        Suman                  
        Moreshwar                  
        Anant                  
    Hari                      
    Vaman
(Yashoda/Seeta)
                     
      Tanhu                    
      Balkrushna
( Radha/Aau)
                   
        Waman                  
        Indu                
        Madhav
(Malati)
Dilip
(Supriya)
Omkar              
            Gayatri              
          Vidya                
        Sadashiv                  
        Anant                  
          Manjushree                
          Abhijit                
            Sachit              
            Saket              
        Suresh
(Urmila)
Shreeram
(Manisha)
               
            Soumitra              
            Mohit              
          Swati                
      Baya                    
      Godu                    
      Gangu                    
      Sakhu                    
      Vinayak
(kamala/Godu)
                   
        Raghunath
(Jyotsna/Shshikala)
                 
        Shrihari (Mahesh)
(Hemalata)
Jaydeep
(Gouri)
Riya              
            Twisha              
          Amit
(Anika/Rupa)
Parth