Family Tree
Lele Gharane No. 07
Velaneshwar - Kurundwad - Ajare

14 Generations Record


1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th
Narayan Balkrushnabhat Krushna                      
    Venu                      
    Narayan                      
      Ganesh                    
      Yashwant                    
        Giraja                  
        Narayan                  
        Suman                  
        Moreshwar                  
        Anant                  
    Hari                      
    Vaman                      
      Tanhu                    
      Balkrushna                    
        Waman                  
        Indu                
        Madhav Dilip Omkar              
            Gayatri              
            Malati              
          Vidya                
        Sadashiv                  
        Anant                  
          Manjushree                
          Abhijit                
            Sachit              
            Saket              
        Suresh                  
          Shreeram                
            Soumitra              
            Mohit              
          Swati                
      Baya                    
      Godu                    
      Gangu                    
      Sakhu                    
      Vinayak                    
        Raghunath                  
        Shrihari Jaydeep Riya              
            Twisha              
          Amit Parth