Family Tree
Lele Gharane No. 01
Adur - Chinchkhed

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Mahadev
(Narayan)
Krushn Keshav Venumadhav Balaji                  
      Kashinath Vinayak                  
        Ganesh                  
    Hari Krushnaji                    
      Mahadev Rangnath Mahadev                
        Jagannath Govind Bal              
        Moreshwar Govind Vasudev(Triveni) Achut(Salu) Damodar          
                Ganesh(Saraswati/Bahina) Kaveri
(Savitri)
       
                  Vishnu (Annapurna/Yamu) Gangadhar
(Dada) (Parvati/Sindhu)
Shakuntala
(Bachchu)
(Veena)
   
                      Tara
(Baby)
(Sanjivani)
   
                      Vijaya
(Akki)
   
                      Ravindra
(Bhaiyya)
Hemant  
                        Shweta
(Bitiya)
 
                        Aditya  
                    Raghunath
(Raghu)(Janki/Kamala)
Usha
(Godavari)
(Jayashree)
   
                      Shobhana
(Damayanti)
(Suvarna)
   
                      Arvind Abhijit  
                        Anuja  
                    Madhukar
(Madhu)(Satyabhama/Kashi/Kusum)
Kalpana    
                      Sadhana    
                      Kamana    
                    Dinkar
(Dinu) (Indu)
Prakash (Neelam) Tanmay  (Deepa) Mahima
                          Ruchira
                        Pushkar  
                      Shashank Suvarnrekha  
                        Gaurav  
                        Haruko
(Jawahar)
 
                      Rashmi    
                    Prabhakar
(Prabhu)
Girish
(Ajay)
Geetali  
                        Varun  
                      Abha    
                    Manohar Ujwala    
                      Sunita
(Rucha)
   
                      Surekha
(Chinga)
   
              Sitaram            
              Lakshman Narayan          
                Govind Shankar        
          Narayan                
          Krushn
(Appa)
               
          Pandurang Gopal (Aanandi) Trimbak            
              Balshastri            
      Traymbak Hari Lakshman Sitaram Krushnaji (Radha/Venu) Dwarka          
                Godu
(Janaki)
         
                Ratnabai          
                Bhagutai          
                Saibai          
                Sadashiv(Uma/Sumati) Shanta        
                  Rajani        
                Gangubai          
                Purushottam (Indira/Ambu) Lata        
                  Vijaykumar        
                  Lila        
        Chintamani Krushnarao Balshastri Damodar            
    Ganesh Lakshman                    
      Raghunath Bapu (Annapurna) Ganesh  (Dwarka)                
            Moreshwar
(Moro) (Radha)
               
      Shyam Narayan                  
      Gangadhar                    
      Krushn Balaji Tryambak                
          Madhav                
        Ganesh Ramachandra                
      Vishwanath Pandurang