Family Tree
Lele Gharane No. 02
Adur - Kawad

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Narayan Vishwanath Ganesh                      
    Narayan Shivbhat                    
      Ramchandra Mukund Dhondo                
          Bapu                
        Narayan                  
        Chintamani Sadashiv                
          Moreshwar Kashi              
            Kashinath              
            Shrinivas              
            Vijaya              
            Vaijayanti              
            Atmaram              
            Vanmala              
          Bahina                
          Durga                
          Thaku                
          Dattatray Neela              
            Malan              
            Shailaja              
            Ramchandra Madhushree            
              Jui            
      Vishwanath Anant Vyankatesh Anant Chintamani            
            Vithal Vidyadhar Venumadhav
(Bhikushastri)
         
                Narayan Dwarka
(Laxmi)
       
                  Yamuna
(Janaki)
       
                  Vidyadhar
(Shambhu)
Krushnaji      
                  Laxman        
                  Gopal Mathura
(Laxmi)
     
                    Ramchandra Mukund    
                    Vasudev Mandakini    
                      Minakshi    
                      Dhananjay Saket  
                        Sagar  
                  Vithal Yadnyeshwar      
            Bhikaji
(Krushna)
Kashinath Ramchandra Dhundiraj        
            Mahadev              
            Ramchandra Bhikaji Ramchandra
(Raoji)
Dhondo        
                  Hari