Family Tree
Lele Gharane No. 02
Adur - Kawad

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Narayan Vishwanath Ganesh                      
    Narayan (Radha) Shivbhat                    
      Ramchandra(Sarswati) Mukund Dhondo                
          Bapu                
        Narayan                  
        Chintamani(Saguna) Sadashiv                
          Moreshwar(Saraswati/Yamuna) Kashi(Mangala)              
            Kashinath              
            Shrinivas              
            Vijaya              
            Vaijayanti              
            Atmaram Akshay            
            Vanmala              
          Bahina                
          Durga                
          Thaku                
          Dattatray(Seelawati7Gangu) Neela              
            Malini              
            Shailaja              
            Ramchandra(Manasi) Madhushree            
              Jui            
      Vishwanath                    
    Anant Vyankatesh Anant Chintamani                
        Vithal Vidyadhar(Annapurna) Venumadhav
(Bhikushastri)(Aanandi)
             
            Narayan(Laxmi) Dwarka
(Laxmi)
           
              Yamuna
(Janaki)
           
              Vidyadhar
(Shambhu)(Annapurna/Rakhma)
Krushnaji(Radha)          
              Laxman            
              Gopal(Annapurna/Kashi) Mathura
(Laxmi)
         
                Ramchandra(Sushila) Mukund (Madhavi) Mahesh (Mrunal) Manas    
                    Manjusha      
Prakash (Pradnya) Pallavi
                    Parag      
                  Vijay (Priya) Utkarsh (Trupti)      
                    Vrushali      
                    Vaishali      
                  Rajani        
                  Uma        
                Vasudev (Manorama/Sonubai) Pramod        
                  Achut        
                  Mandakini        
                  Minakshi        
                  Dhananjay (Nita) Saket      
                    Sagar      
              Vithal (Sarswati) Yadnyeshwar           
                Mankarnika          
                Yamuna(Janaki)          
              Dwarka(Laxmi)            
              Yamuna(Janki)            
            Yadnyeshwar              
        Bhikaji
(Krushn)(Radha)
Kashinath(Varanashi) Ramchandra Dhundiraj            
        Mahadev                  
        Ramchandra Bhikaji Ramchandra
(Raoji) (Rakhama)
Dhondo            
          Hari