Family Tree
Lele Gharane No. 04
Adur - Naigaon - Agashi

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Babdev Hari Ramchandra Sadashiv                    
      Chintamani                    
      Narayan                    
      Vasudev (Rama) Krushnaji
(Aaba) (Janaki)
Bahina                
          Kashi                
          Sitaram                
          Mahadev(Annapurna/Parvati) Godavari              
            Bgu              
            Mathura              
            Krushna              
            Dattatray              
            Sadashiv(Janaki/Varanashi) Ramchandr(Vasant) (Rajani) Vivek (Ashwini) Varun        
                Yogini          
                Girish (Swati)          
              Madhav (Meghana) Siddhartha          
                Bhushan          
              Prabhakar            
              Vidhya            
              Vandana            
            Laxman (SumatiLila) Shashikala            
              Shyamsundar (Seema) Sarang (Sucheta) Anish        
                Shweta          
              Avinash (Uma) Arati          
                Apeksha          
                Akshaya          
              Chandrakant (Reema) Renuka          
                Aditya          
              Vijaya            
            Keshav (Usha/Shakuntala) Sudhakar (Sangita) Amol (Ananya)          
                Ajay          
              Suresh (Sujata) Swapnil (Sucitra) Tanaya        
                Hrushikesh (Harshada)          
              Ashok (Vandana) Ninad          
                Shashank          
            Shanta(Kamala)              
            Indumati              
            Vimal              
            Dattatray              
            Krushn              
          Narayan                
        Chintamani                  
        Ramchandra (Rakhama) Yesu                
          Venu                
          Durga                
          Govind (Laxmi/Subhadra) Mankarnika              
            Vasudev (Indira/Sita) Raghunath Hemanta (Krutuja) Chaitany        
                Kiran Swarali        
              Madhukar Citra          
                Mandar Parth        
          Hari (Aanandi/Yashoda/Radha) Krushn              
          Vishnu (Rama/Gangu) Yashwant              
            Leela(Sawitri)              
            Kusum(Usha)              
        Vaman Narayan                
        Dhondo                  
    Malhari