Family Tree
Lele Gharane No. 04
Adur - Naigaon - Agashi

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Babdev Hari Ramchandra Sadashiv                    
      Chintamani                    
      Narayan                    
      Vasudev Krushnaji
(Aaba)
Bahina                
          Kashi                
          Sitaram                
          Mahadev Godavari              
            Bagu              
            Mathura              
            Krushna              
            Dattatray              
            Sadashiv Ramchandra Vivek Varun        
                Yogini          
                Girish          
              Madhav Siddhartha          
                Bhushan          
              Prabhakar            
            Laxman Shashikala            
              Shyamsundar Sarang Anish        
                Shweta          
              Avinash Arati          
                Apeksha          
                Akshaya          
              Chandrakant Renuka          
                Aditya          
            Keshav Sudhakar
Suresh
Swapnil Tanaya        
                Hrushikesh          
              Ashok Ninad          
                Shashank          
            Shanta              
            Indumati              
            Vimal              
            Dattatray              
            Krushnaji              
          Narayan                
        Chintamani                  
        Ramchandra Yesu                
          Venu                
          Durga                
          Govind Mankarnika              
            Vasudev Raghunath            
              Madhukar            
          Hari Krushnaji              
          Vishnu Yashwant              
            Leela              
            Kusum              
        Vaman Narayan                
        Dhondo                  
    Malhari