Family Tree
Lele Gharane No. 08
Velaneshwar - Dhamapur - Nagav

14 Generations Record


1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th
Vishwanath Krushna Narayan Vishwanath
(Annapurna)
Sadashiv
(Rama)
Sakhu                
          Varanashi                
          Yamuna                
          Tryambak
(Aanandi/Sarswati)
Pilu              
            Aakka              
            Bayo              
            Durga              
            Yamuna              
            Vishwanath
(Parvati/Godavari)
Tryambak
(D/o Date)
           
              Shridhar            
              Krishna            
              Damodhar            
              Dwarka            
              Parshuram
(Savitri/Seeta)
Sita          
                Leela          
                Tara          
                Prabhavati          
                Vasant
(Vasudha)
Shrirang
(Pallavi)
Rahul      
                    Nachiket      
                  Padmaja        
          Pandurang
(Annpurna)
Yesu              
            Godavari              
            Ramchandra
(Janaki/Bayo)
Venu            
              Narnada            
              Vasudeo
(Ganga/Gangu)
Chandrabhaga          
                Chhabi          
                Mai          
                Damodhar
(Kamala/Dwarka)
Kusum        
                  Ramchandra
(Shubhada)
Arun
(Asmita)
Aniket    
                    Madhav      
                    Sushama      
                  Laxman
(Shubhangi)
Sanjay      
                    Swati      
                  Vishnu        
                  Govind        
                Chintamani          
              Vaman
(Annapurna/Yamuna)
           
              Mukund
(Yashoda/Krishna)
Durga          
                Gangu          
                Narhari
(Sumati/Shanta)
Vidyadhar        
                Madhusudan          
              Raghunath
(Seeta/Godavari)
Mathura          
                Tryambak
(Vimal)
Raghunath
(Sunanda)
Aashish (Vaibhavi)      
                    Pritish (Kavita)      
                  Madhav
( Sandhya)
Manasi      
                    Abhishek      
                  Rohini        
                  Kalpana        
                Gangadhar
(Indira/Suman)
Chandrakant
(Minakshi)
Apurva      
                  Subhash
(Sucheta)
Amey      
                    Amruta      
                  Surekha        
                  Nileema        
                Kashinath          
              Govind            
              Mahadev (Narmada/
Maina
)
Godavari          
                Laxman          
                Ambu          
                Bhaskar          
                Shanta          
                Raghunath          
            Laxman
(Rakhma/Laxmi)
Keshav
(Bhagirathi)
Datatray
(Kamala/Sushila)
         
                Maina          
                Kashi          
                Vinayak          
                Dinkar          
                Narayan          
            Ganesh
(Saraswati)
Pandurang
(Janaki/Rukhamini)
Madhusudan Dileep
(Jayashree)
Swapna      
                    Smruti      
                Yesu          
                Indumanti          
              Dropadi            
              Trivikram
(Rama)
Vasant          
                Ratnaprabha          
            Anant
(Uma/Bhima)
Thaku            
            Vishnu
(Anandi/Rama)
Subhadra            
              Krushna            
              Gopal
(Indira/Satyabhana)
Ganesh
(Usha/Vimal)
Shanta        
                  Hemant
(vaishali)
Anjali      
                    Arati      
                  Vidya        
                Ghanshyam Apurv Abhishek      
                    Priyanka      
                  Bharati        
                Narsinh Vinayak Shubham      
                    Kunal      
                  Meghna        
                Govind          
              Janardan
(Laxmi/Saguna)
Vatsalal          
                Padmakar
(Sumati)
Shirish
(Swatee)
Nikhil
(Neeta)
Radha    
                    Gaurav
(Gouri)
     
                  Anjali        
                  Smita        
                Shalini          
                Sudha          
              Shankar
(Girija/Mathura)
Nalini          
                Anant
(Vasanti)
         
                Arvind
(Madhuri)
         
                Shashikant          
                Sharadchandra          
              Purushottam
(Sushila/Mankarnika)
Malini          
                Sarojini          
                Ashok
(Aasha)
Suneel
(Sandhya)
Apurva      
                  Shilapa        
              Sitaram (Leela/Saral) Subhash(Rajani) Kamaleh        
                  Tanmay        
                Neelambari          
                Madhuri          
                Meena          
              Chandra            
              Ahilya            
              Sadashiv (Aashalata
Nirmala
)
Jayant(Shobha) Aarti        
                  Aashish(Punam) Maynk      
                Jayendra(Madhuri) Bhagyeshri        
                  Shryas        
              Prabhakar(Pramila) Chandrakant          
                Nandakumar
(Manjiri)
Kaustubh
(Dhanashri)
Amogh      
                  Kaushik        
            Krushnaji(Radha) Shivram(Mathura/Godavari) Shankuntala          
                Krushna          
                Ramchandra          
                Anant          
                Manohar          
                Shrikrushna
(Shubha)
Sangita        
                  Sandeep (Shilpa) Surbhi      
                    Irra      
                Vatsala          
                Ramesh          
                Pramila          
                Kunda          
                Suresh          
                Shashikumar
(Sunila)
Niranjan        
        Sakharam
(Aanandi)
                 
        Babaji
(Laxmi)
                 
        Vasudeo
(Ganga)
Krushna                
      Balkrushna
(Gharambhat)
Govind                  
        Ramchandra Babji                
          Narayan Keshav
(Bhiku)
Balkrushn            
              Moreshwar            
              Narayan            
              Vinayak            
            Godavari