Family Tree
Lele Gharane No.
09
Velneshwar - Nagaon - Pen

12 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Hari keshav Krishn Dhondo Krishn
Hari Vitthal Mahadeo Bachaji Vasudeo Janaki
Anant
Hari Gharu
Dwarka
Gangu
Vitthal Vasudeo Sumati
Premavati (Sudha)
Gangu
Tara
Shankar
Laxman
Nathuram
Balaji Sakharam Bhaskar Manu
Balkrishna Krushna
Damodhar Vasudeo Yamuna
Sindhu
Sharayu
Kashi (Parvati)
Purushotam
Bhaskar (Pandurang)
Vishnu (Lalopant)
Mahadeo Ambadas Dhondu
Laxman Bhaskar Ramchandra Sadashiv Venu (Satyabhama)
Ganesh Bayo (Rama)
Bhaskar
Vishnu Kashi
Shanta
Keshav Ramchandra Neela
Madhav Sanjiv
Nina
Shailesh Shriya
Anant
Sadashiv Neeta
Hari
Ramkrushn
Bhaskar
Balambhat Rama
Vinayak Krushna
Narayan Gajanan Vinayak
Ramchandra
Krushna (Indira)
Gangadhar
Govind Janardhan
Laxman
Trambak
Bal Anant
Krishn