Family Tree 
Lele House Number 11 
VELNESHWAR - PADGHAVLI

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7 th 8th 9 th 10th

11th

12th

13th 14th
Krushn Raghunath Narayan (Bhagirathi ) Shivram (Parvati / Baya ) Bhaskar
Anant (Aanand) (Rama ) Babuji (Ramchandra) 
( Lakshmi )
Manu
Sakhu
Came
Trambak 
(Yamuna)
Awadi
Baya
Padmakar 
( Lakshmi / Mannakanika )
Dinkar 
( Janaki / Manekarnika)
Dattatray
( Rama / Ambu)
Trambak 
( p1 ) (kalindi )
Kishor
Mahadeo 
(Parvati)
Sadashiv 
(Durga / Mathura) (Parvati)
Krushnaji 
(Radha / Ambu) (Radha)
Going
            Govind 
(Satyabhama / Yesu) (Satyabhama / Venu) (Satyabha)
Venu (Radha)      

  Purushottam 
(Usha / Krishna)
Prabhakar 
(Pramila)
Prashant 
(Ketaki)
Anisha
                    Prachi      
                  Sudha        
                  Girish        
                Madhusudan Subhash        
Mohan
Vinayak 
(Pushpa)
Sudhir 
(Suvarna)
Rohit
Shankar Suhas
Sadashiv
Nilakanth 
(Shalini)
Sanjay 
(Medha)
Amey
Madhav Vidyadhar
Mukund Anil
                  Atul        
Gajanan Rajesh
Shripad 
(Neela)
Rahul
Narayan 
(Rakhma / Gango)
Dattatray 
(Vaijayanti)
Pushakar
          Anjali    
          Ujwala    
          Smita    
Ramchandra
Vishnu 
(Indira / Sonu)
Chintamani
Jayant
                Sick people          
                Kusum          
                Nalini          
Sakharam
Ganesh
Laxman (Appa)
(Saraswati)
Gopal 
(Godavari)
Damodar 
(Saraswati / Kaveri)
Laxman 
(Ganga / Bali)
              Mankarnika 
(Gopika)
       
                Banu 
(Ganga)
         
                Kashi
(Laxmi)
         
Shivram 
(Sitabai)
Vishwanath
Gajanan 
(Lata)
Manjiri
                    Sanjay      
Sadashiv 
(Sunanda)
Mangala
                  Satish (Anjali)
     
Madhukar
Yashwant
Sudhakar
Arun 
(Shobha)
Deepak 
(Ashwini)
Mrunmai
                  Prashant 
(Aarti)
Surabhi    
                  Krushna
(Saraswati)
       
                  Shanta 
(Manorama)
       
Vaman 
(Anandi) (Yamuna)
Narayan 
(Satyabhama)
Krushnaji 
(Radha / Indu)  
Prabhakar
Govind
                  Sumati 
(Sulabha)
       
                  Sick people        
Vishnu
                Visnu          
                Bayo          
                Shakuntala 
(Pramila)
         
Purushottam
              Durga            
              Varanashi            
              Thaku            
              Baya            
              Mathura            
              Krushna            
Govind 
(Uma / Krishna)
Ganesh
Raghunath Vishwanath
Krushn
Ramchandra Padharinath Krushn
Laxman
Going