Family Tree
Lele Gharane No. 12
VADA - PADEL - JAKATWADI

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Ganesh Hari Ganesh Hari Keshav
Padmakar Vinayak
Ramchandra Bapu
Dhondo Ramchandra
Padmakar Ganesh
Venimadhv (Baburao) Sushila
Ramchandra
Vaijanath
Parashuram Bal
Damodar Vishnu
Dhondo Mahadeo
Vinayak
Narayan Vishwanath Shivram
Krushnbhat Kashinath Vishweshwar
Bhikam
Uddhav Trambak Hari
Balkrushn Uddhav
Vishnu Ramchandra
Bal
Parashuram Bhalchandra Hari
Ganesh Parashuram Ganesh Mathura
Mahadeo Vinayak Sanjay
Parashuram Ratnakar Saurabh
Juili
Ravindra
Narayan Vilas Sanika
Anushka
Rajendra Akshay
Rahul
Madhusudan (Madhu) Kartiki
Gauri
Vishwanath Mangesh
                      Neeta    
Ganesh Shivkumar
Usha
Shashikant (Lelesir) Hrishikesh
Pankaj
Vinayak Ganesh
Bal
Kashinath Bhikambhat Vishwanath
Babu Ramchandra
Aapa
Govind Chintamani Sadashiv
Ganesh Sakharam
Sadashiv Ganesh Thaku
Bahina
Kashi
Sadashiv Awadi (Laxmi)
Dwarka (Varanashi)
Venu
Ganesh Krushna
Vinayak Pilu
Mankarnika
Godavari
Mahadeo Gajanan
Vasant Vijay Kedar
Vinayak
Vidya (Mrunal)
Manohar Mileend Mihir
Yashwant Hemant
                  Manoj        
                  Madhuri        
krushna
Kusum
Govind Vishnu Malati (Sulochana)
Krushna
Shriram
Arun Aashvini
                  Pallavi        
Sulbha
Arvind Anirudh Aditi
Abhijit Ninad
Shankar
Vaman
Awadi (Radha)
Mathura (Radha)
Chintamani Ravindra
Trambak Umakant
Purushottam
Prabhakar Balm Dhondo Krushnaji Ganesh
Shivram
Vireshwar
Kashinath Hari
Krushn
Vishnu Krushna
Vitha
Yoga
Narayan Tara
Ambu
Gangu
Sakhu
Vinayak Indu (Sarswati)
Anant (Vasant)
Balm Thaku
Vasudeo
Kashinath
Gopal Dwarka
Laxman Godavari (Rakhma)
Govind Balkrushn Vasudeo Gaurav
                      Gayatri    
                    Gopal      
                    Narhari      
Malati
Krushna (Vimal)
Moreshwar Mahendra
                    Manoj Sanket    
Venu
Kashinath
Shalini
Vishnu Shanti
Laxman
Chintamani
Mangala
Pandurang
Chintamani
Hari
Ramchandra
Govind Dattatray Bhima (Sita)
Varana
Durga (Sita)
Maina
Ganesh
Sadashiv Digambar
Vitthal Gangu (Sita)
Sundara (Gopika)
Krushna (Indira)
Shanta (Uma)
Raghunath Shashikala
Bhalchandra
Shakuntala
Raghunath
Keshav