Family Tree
Lele Gharane No. 14
Velneshwar - Velamb- Wai

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Hari Kashinath Bhikaji Vishwanath Hari Vinayak Hari Balkrishna Bhikaji Babaji Krushna      
                    Kashinath Bhargav Kamla  
                        Kashi  
                        Krushnaji  
                        Keshav  
                        Kusum  
                        Suman  
                        Shankar  
                        Lalita  
                        Sharad Rajashri
                          Prajakta
                          Anita
                        Shakuntala  
                      Dhondi    
                      Gangu    
                      Vishwanath Vasant  
                        Vijaya  
                    Godavari      
                    Narmada      
                    Ramchandra      
                  Sakhu        
                Yadnyeshwar Vishnu Kashi      
                    Hari Geeta    
                  Shivram Gangu      
                    Awadi      
                    Bayo      
                    Ahilya      
                    Mathura      
                  Prabhakar        
              Mahadeo Hari Varanishi        
                  Sita        
                  Ravaji Ramkrushn Banu    
                      Mahadeo Gajanan  
                        Shrinivas Sanjay
                          Nilesh
                        Malati  
                  Balam        
                Bapu          
              Vishwanath Ramchandra          
                Ganesh Durga        
                  Yashoda        
                  Narayan Awadi      
                    Ganesh Durga    
                      Shankar Anuradha  
                        Shreevardhan  
                  Moreshwar        
                Laxman          
              Balam Ramchandra          
                Laxman Parashuram        
                Vasudeo Mahadeo        
                Janardhan          
                Vishnu          
            Vitthal Chintamani Bahina          
                Ganesh          
                Balkrushn          
                Bapuji Sakharam        
                  Daji        
                  Narayan Venu      
                    Nagesh Dondu    
                      Yamuna    
                      Gangadhar Dinkar  
                        Shanta  
                        Gangu  
                        Dattatray  
                        Kamal  
                      Bhagawan    
                    Dwaja      
                    Sadashiv Vinayak Kusum  
                        Chintamani  
                        Sindhu  
                      Menaka    
                Hari          
          Vishwanath                
          Kashinath                
          Vitthal                
        Bhaskar Kashinath Shankar Baya            
              Shanta            
              Chintamani Suresh Avadhut        
                  Abhijit        
                Usha          
                Shripad          
                Kumar          
              Krushnaji            
              Kashi            
        Moreshwar Balam                
          Bhimashankar Yamuna              
            Krushnmbhat              
            Vinayak Ramchandra            
              Nilkanth            
              Bhaskar Yamuna          
                Gangu          
                Thaku          
                Vishnu          
                Durga          
                Vimal          
                Madhukar          
                Leela          
              Dattatray            
              Vidyadhar Prabhakar          
                Dinkar          
                Madhukar          
              Pashupati            
              Bhairav            
            Vishnu              
            Shivram Anant            
            Gangadhar Vishwanath Durga          
                Gangadhar Krushna        
                  Sushila        
                  Vishwanath        
                  Gajanan        
                  Dattatray        
                  Shankar        
              Shankar            
            Mahadeo              
      Chintamani Ramchandra                  
        Kashinath Bhaskar                
          Bhargav                
          Vishwanath Bhau              
      Balam Shivbhat                  
    Sadashiv Ramchandra Daji                  
        Vitthal                  
        Jivaji                  
      Laxman Gangadhar Varanashi                
          Krushna                
          Ganesh Baya              
            Ambu              
            Gangu              
            Sadashiv              
            Mahadeo Yamuna            
              Gangadhar            
              Laxman            
              Narayan            
            Govind Mathura            
              Bavi            
          Ramachandra Vitthal              
            Vishnu              
    Bapubhat Raghunath Govind Sadashiv Dhondu              
            Raghunath              
          Tatya                
          Ramchandra Venu              
            Bhima              
            Balkrushn Sai            
              Sakhu            
              Govind Sadashiv          
                Vimala          
                Gajanan Suresh        
                  Padmanabh        
                  Shalini        
              Gopal Digambar          
                Chandrabhaga          
                Vinayak          
                Raghunath          
              Vasdeo            
            Tryambakshastri Nilkanth Vishwanath          
                Sushila          
                Kashinath          
                Krushnaji          
                Shyamrao Mahesh Milind      
                  Vinay Dhanashree      
                Narhari          
              Narayan            
            Hari              
            Dattatray Vishnu            
            Anant              
          Laxman Jiyu              
            Manu              
            Yamuna              
            Sita              
            Vithabai              
            Dwarka              
            Ambu              
            Sadashiv              
            Damodar Bhalchandra Bhaskar          
                Prabhavati          
                Netravati          
                Vijaya          
                Ravindra          
              Godavari            
              Maina            
              Kavishwar Shakuntala          
              Tara            
              Anusuya            
              Laxman            
          Vaman Narmada              
            Durga              
            Krushna              
            Gangu              
            Kashinath Dhondubai            
              Sonu            
              Chingi            
              Vatsala            
              Kondo            
        Vasudeo                  
      Hari Chiman Vasudeo                
        Narayan