Family Tree
Lele Gharane No. 15
VELANESHWAR - PALADHI

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Waman (Ganesh) Narsinha (Anant) Narayan Anant (Anand) Kashi
Sadashiv Govind
Nilkanth Sai
Amba
Krushna
Gangadhar Ganesh Nilkanth
Janardan
Baburao (Gunaji) Manu
Kashi
Dinkar
Madhav Ramchandra Dwarka
Krushna
Mathura
Ramakant Ambu
Shankar Anant
Shankar Krushn
Govind
Vaman Anandi
Bahina
Vasudeo
Parshuram
Ganesh
Narsinha Narayan
Shankar Narsinha Bhikaji
Ganesh Narsinha
Ramchandra (Bapuji) Laxman Krushna
Venu
Kashi
Govind Ramchandra Sumati
Dattatray (Bapu)
Gajanan
Govind
Leela
Shankar
Akka (Radha)
Narayan Madhav
Godavari
Chingu
Anant
Madhav
Madhav
Bhaskar
Ramchandra Ganesh Narsinha Keshav (Baba) Ramchandra Narsinha
Krushan
Madhav Ekanath Gopal Gita (Yashoda)
              Vasudeo      
              Dattatray Kala      
              Madhukar      
              Mrunalini      
              Hemlata      
              Arvind      
                Vitthal Vibhakar      
                Ramchandra      
              Gangu (Parwati)          
              Kashi (Savitri)        
              Govind Indira      
              Pandharinath Shriram      
              Shanta      
              Shrikrushn      
              Shrikant      
              Shrinivas      
              Keshav      
              Gangu      
              Ambu      
              Waman Dwarka      
              Mathura      
              Godavari (Rakhama)      
              Bhima      
              Ganesh Narayan Malati (Sulochana)      
              Narmada      
              Krushnaji Sushila (Indumati)      
              Vimal (Nirmala)      
              Prabhakar      
              Hari Purushottam      
              Shankar (Bapu)      
              Gajanan Sarojini (Chandrabhaga)      
              Kamala      
              Shakuntala      
              Madhav      
Narayan (Manik) Daji (Ganesh) Ravji
Laxman Balwant Vinayak (Ravji) Bhaskar
Chintamani Shankar
Aaba
Krushnaji Gangu
Bhima
Dwarka (Laxmi)
Venu (Laxmi)
Raghunath
Dattatray
Ganesh Venu
Sakhu
Ravji (Balwant) Raghunath
Ramchandra
Bhau
Hanumant
Dhondo Yamuna (Annapurna)
Ramchandra
Janardan Ramchandra
Waman Shripati Ganesh
Ramchandra (Bapu) Madhav Balwant Gangu
Bahina
Ramchandra Ambu (Savitri)
Krushnaji Indumati (Indira)
Rajaram
Sushila (Leela)
Sindhu
Anant (Madhukar)
Ramchandra
Jivaji (Laxman) Shankar Krushna (Annapurna)
Mathura
Madhav
Balwant
Vinayak
Bhaskar
Nilkanth
Govind
Raghunath
Krushnaji Moreshwar (Anna) Chintamani Gangu (Laxmi)
Ambu (Anandi)
Moreshwar
Dhundiraj
Krushnaji
Sadashiv Tai (Janaki)
Ganesh (Bapu) Suman (Tunga)
Tryambak
Madhav
Chintamani (Bapu) Chudala
Moreshwar Manisha
Vikram
Kalindi
Vyankatesh
Vishnu (Anna)
Ramchandra Ganesh
Dhondo Laxman Ladubai
Dhondo
Krushnji
Nilkanth Ganesh
Raghunath
Dhondo
Malhari
Babaji Ramchandra Narsinha Narayan
Krushnaji
Narayan Chintamani Moreshwar
Dhondo
  Krushn
Ganesh Narayan
Ganesh Vishwanath