Family Tree
Lele Gharane No. 18
Malgund - Naigaon

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Balnbhat Govind Baln Krushna Govind                  
        Chiman
(Chintamani)
(Mahadev)
Sadashiv Mahadev Godavari            
              Vishnu Vasudev Gangu
(Malati)
       
                  Anant Vishwas Vinaya    
                      Vinita    
                      Pushkraj    
                    Vivek Kunal    
                  Padmakar        
                Vaman Nalini        
                  Kamalakant
(Balasaheb)
Manoj Prajakta    
                      Akash    
                    Neeta      
                  Chandrakant        
                  Shashikant Mrunalini      
                    Anjali      
                    Ujwala      
                  Ramakant        
                  Shrikant        
                Purushottam Kumudini        
                  Dattatray Sunandan
(Nandu)
Nupur    
                      Gargi    
                  Vithal        
                Ambu          
                Durga
(Sita)
         
              Balwant            
            Raoji
(Narayan)
Krushna            
              Dwarka            
              Venu            
              Yesu            
              Ramchandra Sonu          
                Bhalchandra          
                Sawalaram          
              Bhaskar            
              Krushna
(Udhav)
Mukund Digambar
(Manik)
Meera      
                    Tara      
                  Shankar Chandrashekhar      
                  Sadashiv        
                  Dwarka        
                  Narmada
(Sulabha)
       
                  Shrikrushna
(Raja)
       
          Laxman                
          Balkrushna                
      Anant Ganesh Damodar Ganesh              
            Ramchandra Bhima            
              Yamuna            
              Vithal Mathura          
                Anant Durga
(Usha)
       
                  Dwarkanath        
                Krushnaji Sharad        
                  Arvind Swati      
                    Sachin Aary    
                      Riyan    
                Yashwant Shashikumar        
                Dattatray          
              Narhari Vinayak Vasant Amod Aniket    
                    Anil      
                  Malati        
                  Prabhakar Shubhangi
(Anita)
     
                    Umesh Sanket    
                      Sanasi    
                    Rajesh Priyanka    
                Ramchandra          
                Sadashiv
(Balu)
Pramod        
                  Rohit        
                  Ragini        
                Raghunath          
              Shankar            
            Dhondo              
          Vasudev Vinayak              
            Narayan Krushnaji
(Ramkrushna)
           
            Keshav Kashinath Vishwanath          
        Govind Trambak                
          Hari
(Kondo)
Anant
(Anand)
Awadi            
              Durga            
              Mankarnika            
              Gangadhar            
              Sadashiv            
              Shivram Shankar Yesu        
                  Gangu        
                  Krushna        
                  Dattatray Mandakini      
                    Usha      
                    Kumudini      
                    Hari      
                    Digambar Snehal    
                      Prakash     
                      Suvarna    
                    Arun      
                  Sumati
(Rohini)
       
                  Ramchandra Shripad Prajakta    
                      Praful    
                    Narayan Mandar    
                      Manjiri    
                    Anjali      
                  Draupadi        
                  Laxman Mohan Atharv    
                    Jyotee      
                    Jayashri      
                    Suresha      
                    Mina      
                Salu (Ganga)          
            Mahadev              
          Bapu
(Kondo)
               
  Narayan Raghunath Bapuji Bhikn                  
        Laxman                  
  - Keshav Dhondo                    
      Kondo
(Gangadhar)
Ganesh Krushna                
          Vishnu                
          Narayan Radha              
            Mahadev              
            Bhaskar Dwarka            
            Shridhar Gangadgar            
              Kashi
(Saraswati)
           
              Vaman Kusum          
                Jayant Vikrant Purva      
                  Veena        
                  Vidya        
                Shashikant Smita        
                  Shekhar        
                Subhash Priti        
                  Prasanna        
                Vijaya          
                Arun Prasad        
                  Kaustubh        
              Godavari
(Saraswati)
           
        Kashinath Govind                
      Anant Bal Sadashiv                
          Ramchandra                
        Hari                  
        Krushnaji                  
        Raghunath                  
        Gangadhar                  
    Anant