Family Tree
Lele Gharane No. 21
Nandiwade

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Narayan Balnbhat Janardan Vasudev Awadi
(Rakhama)
                 
        Durga                  
        Gangu                  
      Dattatray                    
    Narayan Baya
(Saraswati)
                   
      Santu                    
      Ganesh Manu
(Ganga)
                 
        Appa                  
        Tatya                  
        Shankar                  
        Sitaram                  
        Anant Madhusudan
(Dattatray)
Pramod Nitin            
              Swapnil            
            Vijaya
(Seema)
             
            Madhuri
(Arati)
             
          Dundiraj                
        Yashwant Shrirang                
          Prabhakar                
          Sudhakar Vikram Atharva            
              Aditya            
            Vishram Cheti            
          Sharad Hemalata              
            Vinay              
            Seema
(Snehal)
             
          Sindhu                
          Indu
(Indumati)
               
          Mandakini                
          Ram                
      Gopal                    
    Mahadev Yamuna
(Janaki)
                   
      Durga                    
       Nagesh Ramchandra Narayan Vijay Kushal            
            Mukund              
            Uday Kunal            
              Madhura            
          Bhaskar                
          Sindhu                
          Vasant                
          Sudha                
        Awadi
(Indira)
                 
        Kashi
(Saraswati)
                 
        Laxman Arun                
          Manu
Vatsala
(Rekha)
               
          Prakash                
          Suresh Subodh Shreya            
            Triveni              
          Vasanti
(Sushma)
               
          Lila                
        Hari
(Harihar)
Vinay Amol              
            Mukul              
          Jayant Saurabh              
            Saudamini              
          Suhas                
        Mandakini                  
        Kamal
(Shashikala)
                 
      Pandurang Moreshwar
(Bandu)
Pandurang Ajit Ashwini            
          Vinayak                
          Vishwanath                
        Balwant                  
        Sadashiv
(Bhau)
Indumati
(Indu)
               
          Madhav                
          Digambar                
          Usha                
          Anil Gandhali
(Asavari)
             
          Charulata
(Vibha)
               
  Keshav Ganesh                      
    Govind Gangu
(Laxmibai)
                   
      Godavari
(Yashoda)
                   
      Sundera
(Yashoda)
                   
      Awadi                    
      Keshav Kashi
(Zingi)
                 
      Krushnaji Damodar Malati                
          Vimal                
          Kamal                
      Vishnu                    
      Moreshwar Keshav Govind                
          Chitra                
        Bahina                  
  Laxman Vithal Narsinh Laxman                  
        Mahadev                  
        Vinayak Krushna
(Indira)
               
          Shivram Yashwant              
            Kunda
(Vaishali)
             
            Arvind Prathmesh            
            Milind Manish            
          Shakuntala
(Chandrakala)
               
          Champ                
        Vasudev                  
        Hari                  
      Krushnaji Awadi                  
        Ramchandra Dattatray                
          Manohar                
        Vishnu Hari                
          Vithal                
          Nagesh                
        Shankar Leela                
          Krushna                
          Kalavati                
          Narayan Sanjay              
            Rajiv              
          Hanumant Sadanand
(Suhas)
Apurva            
              Gunesh            
            Shubhada              
          Laxman                
        Hari                  
  Vithal Vinayak