Family Tree
Lele Gharane No. 22
Hindale

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Ramchandra Balaji
(Ballal)
Bapuji Balkrushna Raoji Sakharam Balwant
(Vishnu)
Yamuna
(Savitri)
           
              Awadi            
              Ramkrushna Dattatray Anant        
                  Madhav        
                  Bhima
(Indira)
       
                  Godavari        
                  Ramakant        
                  Prabhakar        
                  Avantika        
                  Shakuntala        
                  Kamalakar
(Vijay)
       
                Keshav Padmavati        
                  Hari        
                  Subhash        
              Hari Raghunath          
                Narayan Manu        
                  Gopal        
                  Dwarka        
                  Vinayak        
                  Shridhar        
                  Vasant        
                  Shashikala        
              Purushottam Yashwant Bhaskar Avinash kshitij    
                    Gireesh Cinmayee    
                    Shilaja      
                  Prabhakar Padmanabh      
                  Arun        
                  Ravi
(Ravindra)
Sachin Aditya    
                    Yogesh      
                Digambar
(Nagukaka)
Madhukar Chandrashekhar Shriram    
                      Atharva    
                    Jyoti      
                  Sudhakar Mahesh Grishma    
                Vishnu          
    Sadashiv