Family Tree
Lele Gharane No.23
Chindar - Jamkhadi

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Anant Krushnabhat Anant Narayan                    
      Vitthal Ganesh Keshav                
          Narsinh                
        Krushna                  
        Raghunath                  
      Raghunath Govind Narayan                
          Gangadhar Yogeshwari
(Saguna)
             
            Krushnaji Jivantika            
              Thaku            
              Dattatray            
              Giridhar Mandakini
(Sharada)
         
                Vasundhara
(Indu)
         
                Kumudini          
                Divakar          
                Vilas          
                Sarojini          
              Chintamani Trambak
(Vasant)
         
                Shakuntala
Subhadra
(Prabhavati)
         
                Suman          
              Bayaja            
              Kashi            
              Trambak            
                           
              Yashwant Digambar          
                Shivram          
                Shakuntala          
                Gajanan          
                Pushpavati          
              Chindbar            
              Salu            
            Tara              
            Ganesh              
            Gauri
(Sita)
             
            Venu              
            Raghunath Minakshi            
              Jagannath            
              Vaijnath Mandakini          
                Soudamini          
                Raghunath Bhalchandra
(Ajit)
       
                  Arvind        
                Shrikant          
            Vishwanath              
            Padmakar Hari
(Haribhau)
Dattatray
(Sharachchandra,
Appa)
Jyotsna
(Ashwini)
       
                  Girish Priyanka      
                    Prajan      
                  Suresh Nupur      
                    Harshal      
                  Mangal
(Chandrika)
       
                Pandurang Hemant Prathamesh      
                Anant
(Nilkanth)
         
                Kusum          
          Gopal Amba              
            Ramchandra Vaman            
              Rangu
(Radha)
           
              Chandra
(Annapurna)
           
              Durga
(Kamala)
           
              Vinayak Vimal          
                Prabhavati          
                Sudha          
                Keshav          
            Keshav Akka            
          Vyankatesh Mahadev
(Madhav)
Walu            
              Godavari
(Ganga)
           
            Chandra              
            Mankarnika              
            Gangu              
            Mathura              
            Vasudev Sundara
(Anandi)
           
              Narayan Sindhu          
                Sushila          
                Pramila          
                Madhukar          
                Laxman
(Nana)
Bhushan Varad      
                  Bhupendra Sonal      
              Gangadhar Shreekrushna          
                Gajanan          
                Bhaskar          
              Vishnu            
              Shreeram            
              Gopal Ujawala          
                Shamala          
                Vivek Mugdha        
                  Pranav        
              Shripad
(Bandu)
           
            Sadashiv              
          Anant Sakhu
(Radha)
             
            Krushna or
Tangu
(Laxmi)
             
            Govind
(Bal)
Shankar Hemlata          
                Nalini          
                Asha          
                Anant          
                Ashok
(Gopalkrushna)
         
              Sakhu
(Uma)
           
              Vyankatesh Kumudini          
                Mukund
(Suresh)
         
                Rajani          
                Mohini          
                Mandakini          
              Gopal            
              Viththal Sudhir          
              Indumati            
              Ramchandra
(Mohan)
           
            Akku
(Annapurna)
             
            Manik
(Satyabhama)
             
        Vishnu Yamuna
(Radha)
               
          Kashinath
(Aaba)
Mima              
            Nagesh
(Bapu)
Narmada
(Aakka)
           
              Krushna            
              Yashwant Vishnu
(Appa)
Vishwas        
                Mathura
(Nalini)
         
                Yoga          
                Kamala          
                Mandakini          
                Sudha          
                Vinayak          
                Prabhakar          
              Narhari Kashinath Vikas Tripuri      
                Ganesh Uday        
                Pandurang          
                Shanta          
                Vishwanath
(Anant)
         
                Krushnaji          
                Madhukar
(Bal)
Meghna        
                  Mandar Gokarn      
            Vishnu
(Appa)
Yoga            
      Shridhar                    
      Jivaji Bapu                  
        Hari                  
        Moreshwar Vyankatesh                
          Viththal                
          Narayan                
          Balkrushna                
          Ramchandra                
      Gopal