Family Tree
Lele Gharane No.23
Chindar - Jamkhadi

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Anant Krushnabhat Anant Narayan                    
      Vitthal Ganesh Keshav                
          Narsinh                
        Krushna                  
        Raghunath                  
      Raghunath Govind Narayan                
          Gangadhar Yogeshwari
(Saguna)
             
            Krushnaji Jivantika            
              Thaku            
              Dattatray            
              Giridhar Mandakini
(Sharada)
         
                Vasundhara
(Indu)
         
                Kumudini          
                Divakar          
                Vilas          
                Sarojini          
              Chintamani Trambak
(Vasant)
         
                Shakuntala
Subhadra
(Prabhavati)
         
                Suman          
              Bayaja            
              Kashi            
              Trambak            
                           
              Yashwant Digambar          
                Shivram          
                Shakuntala          
                Gajanan          
                Pushpavati          
              Chindbar            
              Salu            
            Tara              
            Ganesh Yashwant Digambar          
                Shivram          
                Shakuntala          
                Gajanan          
                Pushpawati          
            Gauri
(Sita)
             
            Venu              
            Raghunath Minakshi            
              Jagannath            
              Vaijnath Mandakini          
                Soudamini          
                Raghunath Bhalchandra
(Ajit)
       
                  Arvind        
                Shrikant          
            Vishwanath              
            Padmakar Hari
(Haribhau)
Dattatray
(Sharachchandra,
Appa)
Jyotsna
(Ashwini)
       
                  Girish Priyanka      
                    Prajan      
                  Suresh Nupur      
                    Harshal      
                  Mangal
(Chandrika)
       
                Pandurang Hemant Prathamesh      
                Anant
(Nilkanth)
         
                Kusum          
          Gopal Amba              
            Ramchandra Vaman            
              Rangu
(Radha)
           
              Chandra
(Annapurna)
           
              Durga
(Kamala)
           
              Vinayak Vimal          
                Prabhavati          
                Sudha          
                Keshav          
            Keshav Akka            
          Vyankatesh Mahadev
(Madhav)
Walu            
              Godavari
(Ganga)
           
            Chandra              
            Mankarnika              
            Gangu              
            Mathura              
            Vasudev Sundara
(Anandi)
           
              Malati            
              Shanta(Malati)            
              Sonu            
              Bali            
              Narayan Sindhu          
                Sushila          
                Pramila          
                Madhukar          
                Laxman
(Nana)
Bhushan Varad      
                  Bhupendra Sonal      
                    Sakar      
              Gangadhar Shreekrushna          
                Gajanan          
                Bhaskar          
              Vishnu            
              Shreeram            
              Gopal Ujawala          
                Shamala          
                Vivek Mugdha        
                  Pranav        
              Shripad
(Bandu)
           
            Sadashiv              
          Anant Sakhu
(Radha)
             
            Krushna or
Tangu
(Laxmi)
             
            Govind
(Bal)
Shankar Hemlata          
                Nalini          
                Asha          
                Anant          
                Ashok
(Gopalkrushna)
         
                Pratap(Purushotam) Kaveri        
                  Shankar        
                Upendra          
              Sakhu
(Uma)
           
              Vyankatesh Kumudini          
                Mukund
(Suresh)
Milind Mihir      
                    Anju      
                  Rajesh Riya      
                    Rounak      
                Rajani          
                Mohini          
                Mandakini          
                Subhash Priti        
                  Pushkar        
              Gopal            
              Viththal Sudhir Svejal        
                Satish Nilesh        
                Suhas Manasi        
                  Sagar        
              Indumati            
              Ramchandra
(Mohan)
           
            Akku
(Annapurna)
             
            Manik
(Satyabhama)
             
        Vishnu Yamuna
(Radha)
               
          Kashinath
(Aaba)
Mima              
            Nagesh
(Bapu)
Narmada
(Aakka)
           
              Krushna            
              Yashwant Vishnu
(Appa)
Vishwas        
                Mathura
(Nalini)
         
                Yoga          
                Kamala          
                Mandakini          
                Sudha          
                Vinayak          
                Prabhakar          
              Narhari Kashinath Vikas Tripuri      
                  Rekha        
                  Chitra        
                  Ulka        
                Ganesh Uday Adity      
                    Shalaka      
                  Kalpana        
                  Chhaya        
                  Jyoti        
                  Anjali        
                Pandurang Vijay Saurabh      
                    Chinmay      
                  Vinita        
                  Vivek Mukta      
                Shanta          
                Vishwanath
(Anant)
         
                Krushnaji Kedar Shweta      
                Madhukar
(Bal)
Meghna        
                  Mandar Gokarn      
                Kshma          
            Vishnu
(Appa)
Yoga            
      Shridhar                    
      Jivaji Bapu                  
        Hari                  
        Moreshwar Vyankatesh                
          Viththal                
          Narayan                
          Balkrushna                
          Ramchandra                
      Gopal