Family Tree
Lele Gharane No. 25
Trimbak

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Ganesh Vinayak                        
  Viththal Sakhu                      
    Kashi                      
    Venu                      
    Durga                      
    Yamuna                      
    Ramchandra Krushna                    
      Venu
(Saraswati)
                   
      Amba                    
      Narayan Dwarka
(Satyabhama)
                 
        Gaya
(Savitri)
                 
        Mankarnika
(Manorama)
                 
        Shanta                  
        Gajanan                  
      Viththal                    
      Vyankatesh                    
      Dattatray Bhima                  
        Venu                  
        Ambu                  
        Ramchandra                  
        Vasudev Arvind Amey              
            Archit              
        Pandurang Pradeep Kumar Swapnil            
            Pushkar              
          Nilima                
      Vinayak                    
    Ganesh