Family Tree
Lele Gharane No.
26
Ansure - Kurundwad

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Krushna Narayan Tryambak Govind Vishwanath Dhondo                
        Chiman
(Tryambak)
Narayan Hari              
            Keshav Venu
(Sita)
           
              Narayan Moreshwar Yamuna        
                  Keshav        
                  Viththal        
                  Amba        
                  Suresh        
                  Ashok        
                Durga
(Laxmi)
         
                Godavari
(Indira)
         
                Madhav
(Dhundiraj)
         
              Shripad Dinkar Sushila        
                  Mangala        
                  Sudha        
                Tryambak          
            Ganesh              
        Jivaji Vinayak Balwant Shankar Vinayak Suman        
                Atmaram          
              Vishnu Madhav Shakuntala        
                  Yamuna        
                  Purushottam Radhika      
                Kashi
(Indira)
         
                Mathura
(Uma)
         
                Gangu          
                Madhusudan          
                Hanumant          
        Krushnabhau Parashuram Vishnu              
            Vasudev Vithabai            
              Kashi            
              Ramchandra            
              Gopal Kashi
(Sushila)
         
                Balkrushna          
              Ganesh Ramchandra          
              Govind Leela
(Sushila)
         
                Vasudev
(Pillu)
Vishwas Janaki      
                    Mira      
                  Ashok Pranav      
                Sadashiv
(Bhaiyya)
         
                Dattatray          
            Govind
(Balwant)
Mathura            
            Dattatray Krushna
(Balwant)
Dhundiraj          
                Bhaskar          
              Vinayak Gangu
(Radha)
         
                Chandrabhaga
(Bhagirathi)
         
                Tukaram          
                Mukta or
Radha
(Nalini)
         
              Baya            
              Varanashi            
              Yoga            
              Chintamani Malati
(Shanta)
         
                Sakhu          
                Dhundiraj          
                Dattatray Suresh Leena      
                    Gaurav      
                  Shobha        
                Digambar Ashok
(Bapuji)
Ajay      
                    Nandan      
                  Madhav Ragini      
                    Dhananjay      
        Narayan Ganesh                
          Keshav                
          Hari                
    Krushna Narayan                    
      Appa