Family Tree
Lele Gharane No. 29
Tulas - Ichalkaranji

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Bhaskar Govind Narsinh Viththal Godavari                  
        Bhaskar Narhari Kashi
(Uma)
             
            Ambu
(Saraswati)
             
            Mathura
(Kamala)
             
            Shankar              
            Indumati              
          Ganesh Yoga
(Ganga)
             
            Godavari
(Gauri)
             
            Durga
(Sushila)
             
            Mahadev
(Vasant)
Vijaya            
              Govind
(Arun)
Tanvi          
              Nilkanth Uttara          
                Gaurav          
            Chintamani Lakshman
(Uday)
Santosh          
                Sangeeta          
              Gopal
(Ulhas)
Vaishali          
          Vasudev Padmavati   Govardhan          
            Daya              
            Ruchi              
          Krushnaji Yamuna              
            Vinayak              
            Minakshi              
            Pandurang              
      Ramchandra Vishnu                  
        Shripad                  
                           
    Narayan