Family Tree
Lele Gharane No. 31
Dongar

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Hari Vishwanath Krushna Ganesh                    
      Keshav Tatya                  
        Janardan Anant                
        Narayan                  
        Moreshwar                  
        Ramchandra                  
      Ramchandra                    
    Ramchandra Bal                    
      Narayan Gopal                  
        Banch                  
        Bhink                  
      Hari Vasudev                  
        Sadashiv Vishnu                
          Vithal                
          Parashuram                
          Krushna                
      Govind Anant                  
        Raghunath                  
        Babuji Dinkar Kashinath Godavari
(Tai)
           
              Yamu
(Aakka)
           
              Venu            
              Chintamani
(Baba)
Sakhu
(Saraswati)
         
                Mathura
(Parvati)
         
                Gangadhar
(Bapu)
         
                Laxman Leela        
                Gajanan          
                Raghunath Vishnu Yashwant      
                    Moreshwar      
                    Gajanan      
                  Vasant        
                  Vaman Vijay Pranav    
                    Arvind Sujata    
                    Ulhas Amey    
              Moreshwar
(Tatya)
Ramchandra          
                Yashwant          
                Narayan          
              Ganesh
(Bhau)
Dwarka          
                Menaka          
                Vinayak Sudhakar        
                Bhalchandra Vasant        
                Dhundiraj Suresh        
                  Nalini        
                  Ashok Amol      
                Vimal
(Indira)
         
                Kusum          
                Anant          
              Gajanan
(Anna)
           
              Dhondo
Dhundiraj
(Nana)
Narmada
(Saraswati)
         
                Balkrushna Sushila
(Indira)
       
                  Narayan        
                  Shanta        
                  Chintamani        
                  Indumati        
                  Godavari        
                Shrikrushna Sumati        
                  Vimal        
                  Shamsunder        
                  Nalini        
                  Sarojini        
          Balaji Ganesh              
            Bapuji              
            Vinayak Radhabai            
              Dattatray Ambu          
                Bhaskar Mukund        
                  Ramkrushna        
              Ganesh            
          Bhaskar Vishnu Narhari            
      Mahadev Chimanaji Baya                
          Krushna                
          Daji
(Mahadev)
Laxman              
            Sadashiv Yesu            
              Bhagirathi            
              Sakhu            
              Ramchandra Awadi
(Laxmi)
         
                Krushnaji Bhagirathi
(Laxmi)
       
                  Sadashiv Malati      
                  Yeshwant Kamala      
                  Yamuna        
                  Vinayak        
                  Keshav        
                  Indu        
                  Prabhakar        
                Shankar Kashi        
                  Ambu        
                  Anant        
                  Laxman        
                  Dattatray        
                  Vithal        
                  Raghunath Girish Rajas    
              Krushna            
              Vasudev            
              Mahadev Gharu
(Rama)
         
                Dhondo          
                Laxman